Motionscykelklubben Himmerland > Medlem > Udvalg
Klubbens udvalg
 
MTB-udvalg Rejseudvalg Husudvalg Sommerudvalg  
Dag Stormark
Steen Lund
Vagn Larsen
Henrik Høyer

 
Arne Møller
Sverre Wognsen
 
Frank Egmose
Dag Stormark
Jan Lauritzen
Sverre Wognsen
Frank Egmose
 
 

Hvis du har lyst til at være med i et udvalg, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem.
 

 
 
 
 

 

Ajourført 14. januar 2018